Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

62 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

63 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

64 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

65 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

66 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

67 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

68 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

69 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

70 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :