Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

52 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

53 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đối cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

55 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đối trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

56 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

57 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

58 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

59 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

60 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :