Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

72 Cấp Giấy phép bán buôn rượu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

73 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

74 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

75 Cấp giấy phép hoạt động in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

76 Cấp lại giấy phép hoạt động in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

77 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

78 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

79 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

80 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :