HNP - Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Xem chi tiết...

HNP - Về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc Covid-19 tại nhà

Xem chi tiết...

HNP - Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00, ngày 25/02/2022)

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Xem chi tiết...

Bài viết Xem