HNP - Về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xem chi tiết...

HNP - Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Xem chi tiết...

HNP - Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Xem chi tiết...

HNP - Về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem