slogan
Nhiều hình thức phong phú, đa dạng tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2018.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp

HNP - Trong những năm gần đây, công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội luôn được quan tâm, tăng cường. Cũng nhờ đó, HĐND các cấp đã hoạt động có hiệu quả hơn, khẳng định được vai trò trong hệ thống chính trị.

Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng chống dịch bệnh

HNP - Ngày 22/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Bố trí kinh phí chống xuống cấp di tích

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của thành phố Hà Nội năm 2017.

Số: 352/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" thành phố Hà Nội.

Số: 18/KH-UBND

Kế hoạch triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố Hà Nội.


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 351
  • Tổng lượng truy cập: 208.271.787