Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
352/QĐ-UBND 18/01/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/KH-UBND 18/01/2018 Kế hoạch triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
344/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Lộc Hà.
Còn hiệu lực
325/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
328/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
329/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
342/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Văn Quang.
Còn hiệu lực
346/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Bách Kim.
Còn hiệu lực
345/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Lại Khánh.
Còn hiệu lực
343/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình làng Thường Xuyên.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3225 văn bản / 323 trang

Trang :