HNP - Ngày 21/3, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1191/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tăng cường tiếp cận chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C cho người nghiện chích ma túy ở Việt Nam" do Tổ chức Medecins du Monde (MdM)/Pháp tài trợ cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1376/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Projects Abroad Foundation/Anh tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 271/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất một số Ban Chỉ đạo hiện có của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1170/UBND-KT, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem